Τάσεις που διαμορφώνουν την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά το 2024

29/12/2023 18:51

Καθώς εισερχόμαστε στο 2024, η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά βρίσκεται στο σταυροδρόμι της καινοτομίας και της προσαρμογής. Ο κλάδος, που παραδοσιακά είναι γνωστός για τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, υφίσταται σημαντικές αλλαγές, οι οποίες καθοδηγούνται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και τους αναδυόμενους παγκόσμιους κινδύνους.

Ακολουθούν οι βασικές τάσεις που διαμορφώνουν την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά το 2024:

1. Τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση της στην αναδοχή κινδύνων

Το 2024, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) πρόκειται να διαδραματίσει ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο στην ασφάλιση, ιδίως στο underwriting. Οι προηγμένοι αλγόριθμοι ΤΝ θα αξιοποιηθούν για την ταχεία ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων, επιτρέποντας στους ασφαλιστές να προβαίνουν σε ακριβέστερες εκτιμήσεις κινδύνου. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανθρώπινη  τεχνογνωσία θα βελτιώσουν τις διαδικασίες ανάληψης κινδύνου και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

2. Παροχή Προσωποποιημένων λύσεων

Οι προσδοκίες των πελατών εξελίσσονται και οι ασφαλιστές πρέπει να προσαρμόζονται, προσφέροντας πιο εξατομικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Οι εξατομικευμένες καλύψεις, οι ευέλικτες πολιτικές και τα μοντέλα pay-as-you-go κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα. Οι ασφαλιστές αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων και τις γνώσεις των πελατών για να σχεδιάζουν προϊόντα και καλύψεις που ευθυγραμμίζονται με τις ατομικές προτιμήσεις, δημιουργώντας μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση στην ασφάλιση.

3. Blockchain για ασφάλεια και διαφάνεια

Η τεχνολογία blockchain πρόκειται να φέρει επανάσταση στον ασφαλιστικό τομέα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη διαφάνεια. Η αποκεντρωμένη φύση του blockchain εξασφαλίζει ασφαλή και απαραβίαστη τήρηση αρχείων, μειώνοντας την απάτη και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των απαιτήσεων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που υιοθετούν το blockchain θα επωφεληθούν από την αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και τις εξορθολογισμένες, οικονομικά αποδοτικές λειτουργίες.

4. Ενσωμάτωση του 5G και του IoT για παρακολούθηση κινδύνων σε πραγματικό χρόνο

Η εξάπλωση της τεχνολογίας 5G και η διάδοση των συσκευών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) θα επιτρέψουν στους ασφαλιστές να παρακολουθούν τους κινδύνους σε πραγματικό χρόνο. Από τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα που παρέχουν δεδομένα για την ασφάλιση αυτοκινήτων έως τις έξυπνες οικιακές συσκευές που επηρεάζουν την ασφάλιση ακινήτων, η ενσωμάτωση του 5G και του IoT θα προσφέρει στους ασφαλιστές πρωτοφανείς γνώσεις σχετικά με τις συμπεριφορές των ασφαλισμένων, μειώνοντας τον κίνδυνο και επιτρέποντας ακριβέστερη τιμολόγηση.

5. Άνοδος της παραμετρικής ασφάλισης

Η παραμετρική ασφάλιση, η οποία καταβάλλει προκαθορισμένα ποσά βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και όχι βάσει της παραδοσιακής εκτίμησης ζημιών, κερδίζει έδαφος. Το μοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, παρέχοντας ταχύτερες και πιο διαφανείς πληρωμές για τους ασφαλισμένους. Οι ασφαλιστές διερευνούν καινοτόμα παραμετρικά προϊόντα για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος κινδύνων, από φυσικές καταστροφές έως και τις διακοπές εργασιών.

6. Η ασφάλιση Cyber Insurance σε συνεχή άνοδο

Η έξαρση των απειλών στον κυβερνοχώρο έχει ωθήσει τη ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο. Με τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να διασυνδέονται όλο και περισσότερο ψηφιακά, η ανάγκη για προστασία από τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο έχει καταστεί υψίστης σημασίας. Οι ασφαλιστές αναπτύσσουν ολοκληρωμένα προϊόντα ασφάλισης στον κυβερνοχώρο, τα οποία καλύπτουν όχι μόνο τις οικονομικές απώλειες αλλά προσφέρουν και ένα σύνολο υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών παραβίασης ασφάλειας.

7. Εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο

Οι κανονισμοί εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ασφαλιστικού κλάδου. Καθώς το τοπίο εξελίσσεται, οι ασφαλιστές πρέπει να περιηγηθούν σε πολύπλοκα ρυθμιστικά περιβάλλοντα, προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές στην προστασία των δεδομένων, τα δικαιώματα των πελατών και τις απαιτήσεις βιωσιμότητας. Η τήρηση των κανονιστικών προτύπων είναι ζωτικής σημασίας και οι ασφαλιστές που υιοθετούν προληπτικά τη συμμόρφωση θα είναι σε καλύτερη θέση για επιτυχία.

8. Επικέντρωση στην αειφορία και τις πρακτικές ESG (περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβέρνηση)

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναγνωρίζει όλο και περισσότερο τη σημασία της βιωσιμότητας. Οι ασφαλιστές ενσωματώνουν κριτήρια ESG στις δραστηριότητές τους, στις επενδυτικές στρατηγικές και στην ανάπτυξη προϊόντων. Οι καταναλωτές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ασφαλιστικές εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική ευθύνη, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την ηθική διακυβέρνηση, ωθώντας τον κλάδο προς πιο βιώσιμες πρακτικές.

9. Δημιουργία προϊόντων κάλυψης  ψυχικής υγείας

Η ευαισθητοποίηση για την παροχή προϊόντων κάλυψης ψυχικής υγείας αυξάνεται παγκοσμίως και οι ασφαλιστές αναγνωρίζουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη κάλυψή της. Το 2024, θα δοθεί αυξημένη έμφαση σε ασφαλιστικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας, παρέχοντας υποστήριξη για θεραπεία, συμβουλευτική και άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η δημιουργία εταιρικής κουλτούρας απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας των ασφαλιστικών εταιριών. 

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά το 2024 θα πρέπει να είναι έτοιμη για συνεχή καινοτομία και προσαρμογή. Οι ασφαλιστές που αγκαλιάζουν την τεχνολογία, δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των πελατών και ανταποκρίνονται προληπτικά στους αναδυόμενους κινδύνους θα ευδοκιμήσουν σε αυτό το δυναμικό τοπίο. Καθώς ο κλάδος συνεχίζει να εξελίσσεται, η σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης, του blockchain και των πελατοκεντρικών λύσεων θα καθορίσει το μέλλον της ασφάλισης, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα αύξησης της παγκόσμιας αγοράς ως προς το παγκόσμιο ΑΕΠ από το 2% που είναι σήμερα (και παραμένει στα ίδια επίπεδα τα τελευταία 50 χρόνια) σε υψηλότερα ποσοστά λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (το οποίο εκτιμάται σε 70%-80%) των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων είναι άυλα και παραμένουν ανασφάλιστα.

Νίκος Γεωργόπουλος

Digital Risk Insurance Broker

Cromar Insurance Brokers – Co founder DPO Academy

https://www.linkedin.com/in/nikos-georgopoulos/

Back

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode