Διαχείριση Κινδύνων & Ασφάλιση εταιριών Digital Health

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τον τρόπο παροχής της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως.

Η υιοθέτηση καινοτόμων ιδεών και εργαλείων παρέχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στους ασθενείς γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική φροντίδα βελτιώνοντας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο σύνολό του.

Η ψηφιακή υγεία περιλαμβάνει τομείς όπως η τηλεϊατρική, η mHealth (εφαρμογές για κινητές συσκευές που σχετίζονται με την υγεία), η τεχνητή νοημοσύνη, η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να είναι ιατρεία, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κατασκευαστές συσκευών και πολλές εταιρείες λογισμικού.

Σήμερα, ένας ασθενής μπορεί να μιλήσει με ένα chatbot που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, να πάρει οδηγίες ή διάγνωση ασθένειας από αυτό ή ακόμα και να λάβει μια συνταγή για την αντιμετώπιση της κατάστασή του. Με τη χρήση της τεχνολογίας προβλέπεται να αντικατασταθεί περίπου το 80% των καθημερινών διαγνώσεων ενός γιατρού.

Καθώς οι τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οι επαγγελματίες και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή υγεία θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται με την χρήση της τεχνολογίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης.

Κίνδυνοι όπως λανθασμένες διαγνώσεις, λόγω παραμορφωμένουν ακτινογραφιών που στέλνονται με την μορφή ηλεκτρονικών αρχείων ή εσφαλμένες μετρήσεις ιατρικών δεικτών που γίνoνται από διάφορες συσκευές πχ μετρήσεις γλυκόζης μπορούν να οδηγήσουνε σε βλάβη της υγείας του ασθενούς.

Πως λοιπόν οι νέες συνθήκες επηρεάζουν την ασφαλισιμότητα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης;

Η λύση στο πρόβλημα ενδεχόμενης σωματικής βλάβης των ασθενών που προκύπτουν από σφάλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την περίθαλψη ασθενών δίνεται από τους εξειδικευμένους ασφαλιστές εταιριών τεχνολογίας.

Οι ασφαλιστές εταιριών τεχνολογίας επεκτείνουν τις καλύψεις που παρέχουν για περιστατικά σωματικών βλαβών που οφείλονται σε τεχνολογικές δραστηριότητες.

Πιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία υποστήριξης της υγειονομικής περίθαλψης.

Σωματικές βλάβες

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν νέες απειλές για τους ασθενείς τους λόγω της χρήσης της τεχνολογίας στην παροχή, παρακολούθηση και αντιμετώπιση περιστατικών κατα την παροχή της υγειονομικής περίθαλψης.

Αποτυχία να αξιολογηθεί επαρκώς ένας ασθενής και τα συμπτώματά του μέσω τηλεϊατρικής θα μπορούσαν οδηγούν σε λανθασμένη διάγνωση και σε καθυστέρηση στην παροχή κατάλληλης  θεραπείας.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να παρέχουν κάλυψη για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, από τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατα την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων που την υποστηρίζουν, από  συμβάντα στον κυβερνοχώρο και από διακοπή λειτουργίας του συστήματος υποστήριξης.

Λάθη ή Παραλείψεις κατά την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων υποστήριξης

Η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την υγειονομική περίθαλψη, η αγορά, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η συντήρηση της τεχνολογίας έχει γίνει βασικό στοιχείο ανάπτυξης της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης και αποτελεί βασικό κίνδυνο που πρέπει να διαχειριστεί μιά εταιρία.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον για να αξιολογεί αποτελεσματικότερα τις ιατρικές ενδείξεις του ασθενούς ο οποίος μπορεί να λάβει οδηγίες και την βασική διάγνωση της ασθένειας μέσω ενός κατάλληλα προγραμματισμένου chatbot. Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει ένας ασθενής τα συμπτώματα που παρουσιάζει μπορεί το chatbot να μην αξιολογήσει σωστά τα συμπτώματα και να μην δωθούν σωστές οδηγίες σε αυτόν.

Χρήση προϊόντων που αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας τους.

Η τεχνολογία Wearable έχει έναν εξέχοντα ρόλο στη σημερινή υγειονομική περίθαλψη ειδικά στην παροχή εξ αποστάσεως φροντίδας του ασθενή. Οποιοδήποτε Wearable προϊόν που έχει κατασκευαστεί, διανέμεται ή εγκαθίσταται από μια digital health εταιρεία συμπεριλαμβανομένων φορητών συσκευών και συσκευές υγειονομικής περίθαλψης που παρακολουθούν συγκεκριμένες λειτουργίες του ασθενούς  θα πρέπει να καλύπτονται.

Κυβερνοχώρος και ιδιωτικότητα

Η κάλυψη στον κυβερνοχώρο και η προστασία της ιδιωτικότητας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ασφαλιστική κάλυψη της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός από τον κυβερνοεκβιασμό ο οποίος είναι πλέον ένα φαινόμενο αυξημένης πιθανότητας να συμβεί λόγω ransomware θα πρέπει η εταιρία να έχει στην διάθεσή της άμεσα υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας.

Μια στοχευμένη επίθεση ransomware θα μπορούσε να δημιουργήσει άρνηση πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα ασθενών, όπου παρακολουθούνται οι ζωτικές λειτουργείες τους και τα φάρμακα τους συνταγογραφούνται μέσω τηλεϊατρικής. Επίσης η αδυναμία πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία των ασθενών θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένη συνταγογράφηση, λάθος φαρμακευτική αγωγή η οποία μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή στο θάνατο.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η κάλυψη πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και της επωνυμίας οποιασδήποτε εταιρείας ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης. Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να οδηγήσει σε  διακανονισμούς και ανταγωγές εξαιρετικά δαπανηρές.

Η ασφάλιση αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και μεταφοράς κινδύνου και  πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις εταιρίες παροχής ψηφιακής υγείας σαν μια απαραίτητη υποδομή, η οποία αυξάνει την δυνατότητα τους να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους που τις απειλούν όπως: λάθη ή παραλείψεις κατα την παροχή των υπηρεσίων τους, περιστατικά παραβίασης ασφάλειας, παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης βοηθάει στη ομαλή συνέχιση των εργασιών μιας εταιρείας και αποτελεί συνήθως προϋπόθεση για την συμμετοχή αυτών των εταιριών σε projects digital heath.

Δείτε  πως λειτουργεί η ασφάλιση

Για περισσότερες Πληροφορίες

Αν θέλετε περισσσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε

Νίκος Γεωργόπουλος - Cyber , Tech, Media, IP, Information Privacy Insurance Advisor

Τηλ 210 8028946  - email nikos.georgopoulos@cromar.gr

 

 

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode