Γνωρίζετε τι δεδομένα διατηρεί η εταιρία σας και τι ευθύνες αναλαμβάνετε;

Κάθε εταιρία διατηρεί δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων η συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση δημιουργεί ευθύνη της εταιρίας και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση διαρροής τους. Για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους ανταπόκρισης σε ένα περιστατκό θα πρέπει να γνωρίζουμε το είδος των δεδομένων που χάθηκαν, την ποσότητά τους και την νομοθεσία που διέπει την κατοχή τους. 

Ετσι κάθε εταιρία θα πρέπει να γνωρίζει;

  • το είδος των δεδομένων και την ποσότητα που διατηρεί
  • τα συστήματα και τις πολιτικές διαχείρισής τους και ασφάλειας που ακολουθεί
  • τις ευθύνες που έχει λόγω του είδους των δεδομένων που διατηρεί

μετά την καταγραφή αυτή χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές που ακολουθούν μπορεί να υπολογιστεί το ενδεικτκό κόστος απόκρισης

Ransomware Calculator - Υπολογιστής κόστους περιστατικού

Τα περιστατικά Ransomware αποτελούν την σημαντικότερη απειλή υπολογίστε το κόστος περιστατικών ransomware που μπορούν να επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα της εταιρίας σας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή κόστους περιστατικού Ransomware. 

NetDiligence Mini Data Breach Cost Calculator

Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή της NetDiligence και επιλέγοντας το είδος των δεδομένων και τον αριθμό των records που χάνονται μπορείτε να υπολογίσετε το ενδεικτικό κόστος ανταπόκρισης σε περιστατικά απώλειας προσωπικών δεδομένων. Ο τρόπος υπολογισμού βασίζεται σε στοιχεία που διαθέτει η εταιρία και εχουν συλλεχθεί από διάφορες πηγές και αφορούν κυρίως την αμερικανική αγορά. 

Για να χρησιμοποίησετε τον υπολογιστή κάντε κλικ εδώ

Διοικητικά Πρόστιμα έως

4% του τζίρου 

ή €20εκ 

όποιο είναι μεγαλύτερο επιβάλλει ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει το 2017, σε εταιρίες που υπέστησαν περιστατικά διαρροής δεδομένων και  

υποχρεωτική γνωστοποίηση συμβάντων 

εντος 72 ωρών

Δείτε περιστατικά Παραβίασης Συστημάτων και Απώλειας Εμπιστευτικών Πληροφοριών κάνοντας κλικ στην εικόνα

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode