H ασφάλιση Cyber Insurance πιο αναγκαία από ποτέ
 

Οι ειδικοί της Symantec προειδοποιούν: Η ασφάλιση Cyber Insurance καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες από κυβερνοαπειλές, και προσφέρει προστασία σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για τον περιορισμό των κινδύνων τους. 

H Symantec Corp. ανακοινώνει ότι συνεργάζεται στενά με ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη για απειλές του κυβερνοχώρου (Cyber Insurance), έτσι ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη προστασία και αντιμετώπιση απειλών που αφορούν στον κυβερνοχώρο. 

Το οικοσύστημα της ασφαλιστικής κάλυψης στον κυβερνοχώρο είναι ένα κρίσιμο στοιχείο έτσι ώστε να είναι πετυχημένο ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης περιστατικών. Η Symantec διαθέτει βαθιά εμπειρία, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως βάση δεδομένων όσον αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών, αλλά και μεγάλο εύρος από εργαλεία, που βοηθούν επιχειρήσεις και οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη σχέση τους με την ασφαλιστική τους εταιρεία στον τομέα του κυβερνοχώρου, ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεσή τους σε κινδύνους. Η Symantec συνεργάζεται στενά με το οικοσύστημα αυτό, προκειμένου να βοηθήσει έτσι ώστε να παρέχει παγκόσμιας κλάσης ετοιμότητα και ανταπόκριση που θα βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση να ανταποκριθεί στις εξελιγμένες επιθέσεις του σήμερα. 

Αν κοιτάξουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σήμερα, οι πληροφορίες μας θα μπορούσαν να χαθούν σε έναν ψηφιακό ωκεανό που δεν είναι άλλος από το worldwide web, δηλαδή, τον παγκόσμιο ιστό. Ο όγκος των επιθέσεων αυξάνεται καθημερινά ενώ οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο επίμονες και εχθρικές. Βάσει ερευνών, οι επιτιθέμενοι θα συνεχίσουν να:

 • Κινούνται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά,
 • Παραβιάζουν οργανισμούς και επιχειρήσεις με στοχευμένες επιθέσεις,
 • Εστιάζουν σε καταναλωτές μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνα κινητά και διασυνδεδεμένες πλατφόρμες,
 • Στοχεύουν έτσι ώστε να επωφεληθούν από την αναδυόμενη έννοια του Internet of Things.

Ο αντίκτυπος μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο, στο εμπορικό σήμα ενός οργανισμού, στη φήμη ή και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του, μπορεί να είναι καταστροφικός. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αλλά και να προετοιμαστούν για την αντίδρασή τους σε τυχόν επίθεση. Η πρόληψη αυτή, περιλαμβάνει την ασφάλιση των εμπορευμάτων,  της πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και του επιχειρείν γενικότερα σε όλο το ψηφιακό τοπίο. Όλα αυτά περικλείονται στην έννοια ασφαλιστική κάλυψη κυβερνοχώρου (cyber insurance). 

Οι παραβιάσεις δεδομένων μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην φήμη, διακοπές λειτουργίας, αλλά πάνω απ όλα κοστίζουν ακριβά. Βάσει μελέτης του ινστιτούτου Ponemon, έχει υπολογιστεί ότι το 2014, το μέσο κόστος παραβίασης δεδομένων στις ΗΠΑ ανέρχονταν σε 5.850.000$. Μία επιχείρηση, στηριζόμενη μόνο στην άμυνα μπορεί να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, καθώς κανένας οργανισμός δεν είναι απρόσβλητος από τον κίνδυνο. Πολλές λοιπόν είναι πλέον οι επιχειρήσεις που  στρέφονται στην ασφάλιση από επιθέσεις του κυβερνοχώρο ως ένα ακόμη επίπεδο προστασίας τους. 

Η ταχεία υιοθέτηση της ασφαλιστικής κάλυψης στον κυβερνοχώρο, βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες στους οποίους αποδίδεται και η ραγδαία ανάπτυξή της: Οι νέες ρυθμίσεις που υποχρεώνουν τις εταιρείες να ανταποκρίνονται άμεσα στις παραβιάσεις των πληροφοριών τους, αλλά και η αύξηση των κυβερνοεγκληματιών που χρησιμοποιούν κλεμμένες πληροφορίες για απάτες πληρωμών, κλοπές ταυτοτήτων και άλλα εγκλήματα.

Τι σημαίνει ασφαλιστική κάλυψη στον κυβερνοχώρο;

Η ασφαλιστική κάλυψη στον κυβερνοχώρο εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία. Κάτι που σήμερα θεωρείται βασική κάλυψη δεν ήταν διαθέσιμη μόλις πριν από τρία χρόνια καθώς οι βελτιώσεις στις καλύψεις, είναι προϊόν καθημερινής διαπραγμάτευσης στην αγορά. Τα κύρια στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης τον κυβερνοχώρο, είναι: 

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει

  • Έξοδα διαχείρισης περιστατικών παραβίασης ασφάλειας συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών

  • Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών

  • Απώλεια Εσόδων λόγω απώλειας πελατών ως συνέπεια του περιστατικού παραβίασης ασφάλειας

  • Διοικητικά Πρόστιμα - που τυχόν επιβληθούν από αρμόδιες αρχές για περιστατικά data breach

  • Media Liability - Ευθύνη έναντι τρίτων που υπέστησαν ζημιά λόγω δημοσίευσης περιεχομένου από την εταιρία

  • PCI Fines & Costs - Πρόστιμα και υπηρεσίες συμμόρφωσης με το πρότυπο PCI DSS που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρίες που δέχονται συναλλαγές με πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες.

  Cyber Crime  

  • Money Fraudulent Transfer - Αποστολή Χρημάτων σε άγνωστο παραλήπτη μετά από λήψη παραποιημένου παραστατικού μέσω email 

  • Telecom Phreaking - Τηλεπικοινωνιακές Χρεώσεις λόγω παράνομης πρόσβασης στο τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης

  • Κυβερνοεκβιασμό - Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών 

Τι ποσό ασφάλισης χρειάζεται μία επιχείρηση;

Δεν υπάρχει μία απλή απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το ύψος μιας ασφαλιστικής κάλυψης  του κυβερνοχώρου. Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν ορισμένους παράγοντες ως βασικά κριτήρια προκειμένου να λάβουν αυτή την απόφαση. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

 • Το μέγεθος του ασφαλιζόμενου οργανισμού
 • Το ποσό των ευαίσθητων δεδομένων που αποθηκεύονται
 • Την βιομηχανία δραστηριοποίησης
 • Το βαθμό των δυνητικών κινδύνων της φήμης και τις απειλές

Η σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει καθημερινά, ότι παραβιάσεις δεδομένων αργά ή γρήγορα, θα συμβούν. Η κυβερνοασφάλιση προσφέρει προστασία για τον περιορισμό των κινδύνων. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά, όλες τις επιλογές κάλυψης που τους παρέχονται, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση που να προστατεύει το εμπορικό σήμα, τη φήμη αλλά και τις λειτουργίες του οργανισμού, εφόσον αυτά όλα βρίσκονται αντιμέτωπα με μια παραβίαση. Το ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι εδώ για να μείνει και η Symantec είναι εδώ για να βοηθήσει να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο τόσο για το χρήστη, όσο και για την επιχείρηση.

Κατεβάστε το white paper What Every CISO Needs to Know About Cyber Insurance όπου ειδικοί του κλάδου ασφάλισης στον κυβερνοχώρο εξηγούν με παραδείγματα όλες τις πτυχές του θέματος. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα αντιμετώπισης περιστατικών της Symantec Incident Response.

10 λόγοι για να αποκτήσετε Cyber Insurance

 

 • Τα δεδομένα είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που δεν ασφαλίζεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
 • Η ομαλή λειτουργία των συστημάτων μιας επιχείρησης είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξή της και το κόστος  διακοπής λειτουργίας τους λόγω  κυβερνοεπιθέσεων δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
 • Το κυβερνοέγκλημα είναι το πιο ταχύτατο αναπτυσσόμενο έγκλημα και οι συνέπειες του δεν καλύπτονται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
 • Τα δεδομένα τρίτων που διατηρεί μια εταιρία λόγω της συνεργασίας της με άλλες εταιρίες είναι πολύτιιμα και η απώλειά τους δημιουργεί ευθύνη για αυτή
 • Οι εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες έχουν ποινές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας  των δεδομένων των καρτούχων και από τις συμβαλλόμενες εταιρίες (VISA, Mastercard, American Express)
 • Η κανονιστική συμμόρφωση μιας εταιρίας με τους νόμους που διέπουν την συλλαγή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων απαιτούν χρόνο και χρήμα
 • Η Φήμη μιας εταιρίας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακο στοιχείο η ασφάλιση βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση της φήμης σε περίπτωση περιστατικών απώλειας δεδομένων
 • Η χρήση των social media από το προσωπικό της  εταιρίας δημιουργεί ευθύνη για αυτήν
 • Οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα στελέχη της εταρίας αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρία και την πιθανότητα κλοπής τους.

Πηγή: https://www.cyberinsurancegreece.com/giati-cyber-insurance/

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2016 All rights reserved.

Powered by Webnode