Εγραφείτε στο Cyber Risks Advisors Linkedin Group

Cyber Privacy Risks Advisors LinkedIn Group

 

 

 

 

Ο σκοπός του Group είναι: η δημιουργία μιας ομάδας που θα συζητά θέματα παραβίασης ιδιωτικότητας, παραβίασης συστημάτων, διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών και τρόπους αντιμετώπισής τους.

 

Στο Cyber Risks Advisors συμμετέχουν επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται με το Information Security, δικηγόροι, στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνιολόγοι, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ασφαλιστές και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και συζητούν την ανάγκη για την δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών, την ανταλλαγή απόψεων για σχετικά θέματα που τους απασχολούν. Το Cyber Risks Advisors  αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσής τους.

 

Η αποδοχή του συγκεκριμενου Group είναι μεγάλη και συμμετέχουν μέλη από όλο τον κόσμο και πολλοί Ελληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε τομείς που σχετίζονται με την διαχείριση περιστατικών data breach.  

 

Cyber Privacy Insurance Greece LinkedIn Group

 

 

 

 

Ο σκοπός του Group είναι: η δημιουργία μιας ομάδας που θα συζητά θέματα παραβίασης ιδιωτικότητας, παραβίασης συστημάτων, διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών και τρόπους αντιμετώπισής τους.

 

Στο Cyber Insurance Greece συμμετέχουν επαγγελματίες και στελέχη που ασχολούνται με το Information Security, δικηγόροι, στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνιολόγοι, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ασφαλιστές και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και συζητούν την ανάγκη για την δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών, την ανταλλαγή απόψεων για σχετικά θέματα που τους απασχολούν. Το Cyber Insurance Greece  αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσής τους.

The DPO Academy LinkedIn Group

This Group discusses issues related to DPO Role and Responsibilities.
The DPO has to balance the role of a trusted advisor to the company as well as the internal policeman. This will require the DPO to carry out a number of tasks, including:
1.raising privacy awareness;
2. monitoring implementation and applicability of policies and procedures;
3.monitoring implementation and applicability of the Regulation;
4.ensuring that mandatory documentation is maintained;
5.monitoring the documentation, notification and communication of data incidents and breaches;
6.implementing and monitoring privacy impact assessments;
7.liaison with data protection authorities; and
8.liaison with works councils and employees representatives.

 

Ενημερωτικά Portals

 

www.privacyrisksadvisors.com

 

 

To www.privacyrisksadvisors.com αποτελεί ένα εργαλείο ενημέρωσης και γνώσης αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης ιδιωτικότητας και αντιμετώπισής τους.     

Με την βοήθεια του The Data Breach Toolkit μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος των οικονομικών συνεπειών σε περίπτωση παραβίασης συστημάτων και διαρροής δεδομένων, να βρείτε αναλύσεις για το κόστος των περιστατικών αυτών, το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε όλο τον κόσμο και οδηγούς αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών.

Cyber Risks Academy είναι μια ψηφιακή ακαδημία με παρουσιάσεις από ειδικούς για θέματα αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και τρόπους ασφαλιστικής αντιμετώπισής τους.

Risk Management η ενότητα αυτή περιλαμβάνει αρχές risk management, reports εταιριών και διεθνων οργανισμών σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων και case studies περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών  

Παρουσιάσεις που έχουν γίνει σε συνέδρια με σκοπό την ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της ασφάλειας πληροφοριών, σε παρουσιάσεις σε πελάτες εταιριών Information Security και σε παρουσιάσεις σε φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

www.cyberinsurancegreece.com

 

Το www.cyberinsurancegreece.com δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει ενημέρωση και λύσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών παραβίασης εταιρικών συστημάτων και ιδιωτικότητας και να αυξήσει το ενδιάφερον σχετικά με αυτά τα θέματα. 

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode