Τα τρία πιο συχνά λάθη που κάνουμε με τους κωδικούς πρόσβασης

29/01/2017 09:09

Τα τρία πιο συχνά λάθη που κάνουμε με τους κωδικούς πρόσβασης και που μας θέτουν σε κίνδυνο:

  • χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πολλαπλούς λογαριασμούς, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος κωδικός πρόσβασης διαρρεύσει, παραπάνω του ενός λογαριασμοί είναι ευκολότερο να παραβιαστούν.
  • χρησιμοποιούμε αδύναμους κωδικούς πρόσβασης, τους οποίους είναι εύκολο να «σπάσει» κάποιος,
  • αποθηκεύουμε τους κωδικούς πρόσβασης χωρίς ασφάλεια, μειώνοντας γενικότερα τη σημασία τους.

Back

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode