Ψηφίστηκε o Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Των Προσωπικών Δεδομένων από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

14/04/2016 15:22

Στις 14 Απριλίου 2016, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation). Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Περίοδος προσαρμογής:

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα συμμορφώνονται με το νέο σύνολο κανόνων από τη στιγμή κατά την οποία ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, δηλαδή το 2018.

Τι νέο φέρνει ο Νέος Κανονισμός:

O Nέος Κανονισμός επιβάλλει την δημιουργία πολιτικών, διαδικασιών και κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις εταιρίες, ορισμό Υπευθύνου Ασφαλείας Δεδομένων σε περίπτωση που η εταιρία απασχολεί άνω των 250 ατόμων, ενημέρωση των αρμόδιων αρχών εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό του συμβάντος και πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν έως €20εκ ή 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους.

Νέος Κανονισμός και Cyber Insurance:

Καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης της Αμερικανικής αγοράς ήταν η υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας, το οποίο προέβλεπε ενημέρωση των εποπτικών αρχών σε περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις στις εταιρίες που δεν κατάφερναν να προστατεύσουν τα δεδομένα των πελατών τους, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο σημαντικoί παράγοντες είναι η  αύξηση των περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών, οι συνέπειες στην εταιρική φήμη και η απώλεια εσόδων λόγω διακοπής εργασιών και απώλειας πελατολογίου.

Τι προσφέρει η ασφάλιση Cyber Insurance:

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει
  • Ανταπόκριση στα περιστατικά: Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
  • Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών
  • Κυβερνοεκβιασμός - Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων η Cromar δημιούργησε σε συνεργασία με την αγορά των Lloyd’s την λύση Cyber Secure Solution. Μέσω της λύσης αυτής προσφέρεται και το Beazley Global Breach Solution το οποίο αποτελεί μια συνολική λύση  αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων.

Η Beazley είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων & απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών και ο μεγαλύτερος ασφαλιστής cyber insurance στην αγορά των Lloyd’ς και μπορεί να προσφέρει κεφάλαια κάλυψης που φθάνουν τα €100εκ. 

 

Back

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode