Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τους εργαζομένους ότι ελέγχουν τα email

17/09/2017 17:09

Η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός εργαζομένου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του, συνιστά παραβίαση του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή και αλληλογραφία. Αυτό έκρινε με χθεσινή του απόφαση, που θεωρείται ορόσημο για τον ιδιωτικό τομέα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι εταιρείες οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοί τους γνωρίζουν εκ των προτέρων πως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που χρησιμοποιούν στην εργασία τους, παρακολουθείται από τη διεύθυνση.

Η υπόθεση αφορά έναν υπάλληλο στη Ρουμανία, ο οποίος απολύθηκε πριν από 10 χρόνια, με το σκεπτικό ότι χρησιμοποιούσε ένα email στην εργασία του, για να επικοινωνεί με την οικογένειά του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι τα δικαστήρια της Ρουμανίας δεν προστάτευσαν, ως όφειλαν, την ιδιωτική αλληλογραφία του B. Bărbulescu, καθώς η εταιρεία δεν τον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι παρακολουθεί τις επικοινωνίες του.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε χθες με πλειοψηφία 11-6 ότι η στάση της εταιρείας συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 (Δικαίωμα Σεβασμού της Ιδιωτικής και Οικογενειακής Ζωής, της Κατοικίας και της Αλληλογραφίας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε εξάλλου ότι οι Ρουμάνοι δικαστές, αποφαινόμενοι υπέρ του εργοδότη, απέτυχαν να προστατεύσουν επαρκώς το δικαίωμα του κ. Bărbulescu για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της αλληλογραφίας του. Κατά συνέπεια, δεν κατάφεραν να επιτύχουν μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερομένων συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα εθνικά δικαστήρια της δεν κατόρθωσαν να εξακριβώσουν αν ο Bărbulescu είχε λάβει προηγούμενη ειδοποίηση του εργοδότη του σχετικά με το ενδεχόμενο παρακολούθησης των επικοινωνιών του. Ούτε έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη φύση ή την έκταση της την παρακολούθηση ή τον βαθμό εισβολής στην ιδιωτική ζωή και την αλληλογραφία του.

Απόφαση
Ο προσφεύγων απασχολούνταν σε ιδιωτική εταιρεία ως μηχανικός υπεύθυνος για τις πωλήσεις. Κατόπιν αιτήματος του εργοδότη του, δημιούργησε λογαριασμό στο Yahoo Messenger για επαγγελματικούς λόγους. Στις 3 Ιουλίου 2007, η εταιρεία κυκλοφόρησε ενημερωτική ανακοίνωση μεταξύ των υπαλλήλων της, η οποία δήλωσε ότι ένας υπάλληλος είχε απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους, αφού είχε χρησιμοποιήσει ιδιωτικά το Διαδίκτυο. Ακολούθησε η απόλυσή του για παραβίαση των εσωτερικών κανονισμών της εταιρείας, που απαγορεύει τη χρήση των πόρων της εταιρείας για προσωπικούς σκοπούς.

Ο κ. Bărbulescu αμφισβήτησε την απόφαση ενώπιον των δικαστηρίων, καταγγέλλοντάς την ως άκυρη, καθώς ο εργοδότης είχε παραβιάσει το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα της αλληλογραφίας, κατά παράβαση του Συντάγματος και του Ποινικού Κώδικα. Το θέμα πήρε εντέλει τον δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι αποφάσεις του οποίου –να σημειωθεί πως- είναι οριστικές (άρθρο 44 της Σύμβασης).

Read more:https://www.itsecuritypro.gr/eteries-ofiloun-na-enimeronoun-tous-ergazomenous-oti-elegchoun-ta-email/

 

Back

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode