Μεγάλη αύξηση αποζημιώσεων λόγω ransomware, αναμένεται διπλασιασμός τους το 2017.

04/02/2017 06:36

 

Τα περιστατικά αποζημιώσεων λόγω Ransomware που διαχειρίστηκε η Ομάδα Διαχείρισης* των Beazley υπερτετραπλασιάστηκαν το 2016 με το 50% περίπου αυτών να αφορά εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Η εκτίμηση της εταιρίας είναι ότι και το 2017 θα διπλασιαστούν τα περιστατικά αυτά. Οι οργανισμοί είναι ευάλωτοι σε τέτοιου είδους επιθέσεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την μη διαθεσιμότητα των συστημάτων και των αρχείων (τα οποία κρυπτογραφούνται από τα προγράμματα ransomware) τους ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών και κλεισιμάτων τριμήνων και συνδιάζονται με την απαίτηση καταβολής λύτρων για να γίνει εφικτή η επαναφορά των αρχείων στην πρότερη κατάσταση..   

 

Εκτός από τα προγράμματα ransomware ένας ακόμα παράγοντας που αυξάνεται σε συχνότητα ζημιών  είναι περιστατικά ακούσιας γνωστοποίησης δεδομένων από λάθη εργαζομένων. Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας,, η συνεχής προστασία των συστημάτων και η ύπαρξη ενός πλάνου αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων είναι η καλύτερη άμυνα κάθε οργανισμού για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

 

Περιστατικά αποζημιώσεων Ransomware που διαχειρίστηκαν οι Beazley

Ransomware incidents handled by Beazley

 

Απολογισμός Αποζημιώσεων 2016

Αύξηση περιστατικών Ransomware.

Τα περιστατικά ransomware που διαχειρίστηκαν οι Beazley υπερτετραπλασιάστηκαν το 2016  σε σχέση με το 2015 και αναμένεται να διπλασιαστούν ξανά το 2017. 

Περισταστικά ακούσιας γνωστοποίησης κυρίως αποστολή email & faxes σε λάθος παραλήπτες αντιπροσωπέυουν το 32% των περιστατικών το 2016 από 24% που ήταν το 2015.

 

Αποζημιώσεις εταιριών Χρηματοικονομικών Υπηρεσιών - Financial Services


Περιστατικά Hacking και κακόβουλου λογισμικού αποτελούσαν το 40% το 2016 από 27% το 2015. Περισταστικά ακούσιας γνωστοποίησης κυρίως αποστολή email & faxes σε λάθος παραλήπτες αντιπροσωπέυουν το 28% των περιστατικών το 2016 από 24% που ήταν το 2015

 

 

 

Αποζημιώσεις περιστατικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Περιστατικά Hacking και κακόβουλου λογισμικού αποτελούσαν το 45% το 2016 από 35% το 2015. Περισταστικά ακούσιας γνωστοποίησης κυρίως αποστολή email & faxes σε λάθος παραλήπτες αντιπροσωπέυουν το 28% των περιστατικών το 2016 από 22% που ήταν το 2015

 

 

 Αποζημιώσεις περιστατικών Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας


Περισταστικά ακούσιας γνωστοποίησης κυρίως αποστολή email & faxes σε λάθος παραλήπτες ή μη καταλληλα μέτρα προστασίας για την διαχείριση αρχείου σε φυσική μορφη αντιπροσωπεύουν το 40% των περιστατικών το 2016 από 30% που ήταν το 2015.

Αντίθετα τα Περιστατικά Hacking και κακόβουλου λογισμικού μειώθηκαν από 27% το 2015 σε 19% το 2015 λόγω καλύτερων μέτρων προστασίας και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού τους που έλαβαν οι οργανισμοί.

 

 

 

 

Η εκπαίδευση και η κατανόηση των κινδύνων που δημιουργούνται για τις εταιρίες είναι ένας βασικός παράγοντας προστασίας τους και κατάλληλης προετοιμασίας τους.

 

www.cyberinsurancequote.gr

H βραβευμένη από την αγορά των Lloyd’s με το βραβείο καινοτομίας 2016 εκπαιδευτική μηχανή που σχεδιίασε η Cromar μπορεί να σας βοηθήσει.

 

 

Για την πληροφόρηση των εταιριών και των επαγγελματιών σχετικά με θέματα: προετοιμασίας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, νομοθεσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης, αντιμετώπισης περιστατικων περιστατικών παραβίασης και την χρήση της ασφάλισης cyber insurance δημιουργήσαμε μία καινοτόμα εκπαιδευτική μηχανή (www.cyberinsurancequote.gr) η οποία βραβεύθηκε από την αγορά των Lloyd’s με το βραβείο καινοτομίας για το έτος 2016.

 

Χρησιμοποιείστε την άμεσα κάνοντας κλικ εδώ!

 

* Η Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικων έχει αντιμετωπίσει πάνω από 5.000 περιστατικά.
 

Νίκος Γεωργόπουλος

Cyber Risks Insurance Advisor

Cromar coverholder at Lloyds

www.cyberinsurancequote.gr

LinkedIn: https://gr.linkedin.com/in/nikos-georgopoulos-mba-cyrm-16227b11

 

Back

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode