Η ESET εκδίδει τον οδηγό «Data Protection for Dummies» για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με τον GDPR

02/06/2019 11:37

Η 25η Μαΐου 2019 σηματοδότησε την επέτειο ενός έτους από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι εδώ και 12 μήνες, το θέμα αυτό έχει καλυφθεί μαζικά και υπάρχει μία πληθώρα προϊόντων για την υποστήριξη στη μετάβαση στο GDPR, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Για το λόγο αυτό, η ESET ετοίμασε έναν ολοκληρωμένο οδηγό, για να καθοδηγήσει με απλό και εύκολο τις MME στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν  με τις υφιστάμενες και μελλοντικές οδηγίες για την προστασία των δεδομένων. Ο 60σέλιδος οδηγός «Data Protection for Dummies» διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της ESET.

Ο αριθμός των δεδομένων που συλλέγουν και αποθηκεύουν οι εταιρείες έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή επίπεδα συγκριτικά με πριν από 10 χρόνια, καθιστώντας όχι μόνο τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες επιχειρήσεις, έναν ελκυστικό στόχο για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% όλων των επιχειρήσεων, και σε παγκόσμιο επίπεδο, το 95%. Όπως καταγράφει η IDC, το 70% όλων των παραβιάσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αφορά τις ΜΜΕ.

Οι ΜΜΕ έχουν συναντήσει δυσκολίες στις διαδικασίες τεχνολογικής προετοιμασίας και διαχείρισης για τη συμμόρφωση με τον GDPR. Η προστασία των δεδομένων ωστόσο, αν και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία, πραγματικά εξαρτάται από την ετοιμότητα, την πειθαρχία και την τήρηση των βέλτιστων πρακτικών. Και προς αυτή την κατεύθυνση, ο οδηγός της ESET «Data Protection for Dummies» απαντά ειδικά στις ανάγκες των ΜΜΕ, προφέροντας τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες, τα εργαλεία και τις διαδικασίες ασφαλείας που χρειάζονται για να βελτιώσουν την ικανότητα προστασίας των δεδομένων και των IT πόρων τους, καθώς και να ελαχιστοποιήσουν αποτελεσματικά τον αντίκτυπο μίας πιθανής παραβίασης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ένα χρόνο από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρώπη θα βρείτε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν τον πλήρη οδηγό «Data Protection for Dummies»  στην ιστοσελίδα της ESET.

Πηγή https://www.itsecuritypro.gr

Back

Contact

cyberinsurancequote

© CyberInsuranceQuote.gr 2022 All rights reserved.

Powered by Webnode